Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodach Gminy Lubawa

Kategoria
Wybory
Termin
2018-10-09 12:00
Miejsce
Sala Sesyjna Urzędu Gminy Lubawa w Fijewie - Fijewo 73
14-260 Fijewo, Polska

       Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy / tekst jednolity Dz. U. Z 2018. 754 z późn. zm. /  zawiadamiam , że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Gminy Lubawa, odbędzie się w dniu 9 października 2018 r. o godz. 1200 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa w Fijewie.

       Stosownie do § 3 Regulaminu Obwodowych Komisji Wyborczych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. - w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast , zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. , Komisja na pierwszym posiedzeniu :

1/ wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Komisji,

2/ omawia swoje zadania i tryb pracy oraz obowiązki i uprawnienia członków

    Komisji ,

3/ ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego,

    odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i pozostałych materiałów.

 Obecność obowiązkowa.

 
 

Terminy

  • 2018-10-09 12:00

Wspierane przez iCagenda