NADANIE IMIENIA SP W SAMPŁAWIE

We wtorek 22 maja o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Sampławie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Program uroczystości:

10:00 - Msza św. w kościele pw. Św. Bartłomieja w Sampławie wraz z poświęceniem sztandaru.
11:30 - Uroczysty przemarsz do szkoły, ceremoniał wręczenia sztandaru, poświęcenie tablicy pamiątkowej, część artystyczna, poczęstunek.

 

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

W środę 23 maja o godz. 11:00 odbędą się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Program uroczystości:

11:00 - Msza św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Iławie.
12:00 Przemarsz na Plac przed Komenda Powiatową PSP.
12:15 - Uroczysta akademia.

 

KOMISJE RADY GMINY LUBAWA

W piątek 25 maja o godz. 10:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji rady Gminy.
Tematem posiedzenia będzie:

- Ocena zasobów pomocy społecznej Wójta Gminy za 2017 rok dla Gminy Lubawa.
- Informacja o stanie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Gminy.
- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- Omówienie sprawozdania finansowego Gminy za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2017 r.
- Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
- Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

 

WALNE ZGROMADZENIE CECHU

W piątek 25 maja o godz. 17:00 wezmę udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie.

 

STRAŻACY PIELGRZYMOWALI DO ŚW. LIPKI

Z okazji jubileuszu 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce, 18 maja do Sanktuarium pielgrzymowali Strażacy z całego województwa. Nie zabrakło także delegacji z gminy Lubawa. Ochotnicy oraz wójt gminy Tomasz Ewertowski, wzięli udział w uroczystej mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem arcybiskupa seniora Edmunda Piszcza oraz w koncercie organowym i orkiestry strażackiej z Lidzbarka.

Owiane legendą początki kultu Matki Boskiej w Świętej Lipce sięgają XIV wieku. To jedno z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych w Polsce. Bazylika pod wezwaniem Nawiedzenia NMP z obejściem krużgankowym i klasztorem jest jednym z najważniejszych zabytków baroku w północnej Polsce. Była to druga pielgrzymka strażaków na Warmii i Mazurach. Pierwsza odbyła się w zeszłym roku w Gietrzwałdzie.