Drukuj

Informuje się, że w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uległy zmianie wzory wniosków oraz terminy składania wniosków.

NOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. można składać od dnia  1 sierpnia 2017 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego w terminie:

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego   w terminie:


Nowe wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wniosków-swiadczenia-dla-rodzin/

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w godzinach w godzinach pracy, tj. od godz. 7.15 do godz. 15.15.

Ponadto wnioski będzie można składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Realizacji Świadczeń Społecznych - pok. nr 16  oraz pod nr tel. 89 645 54 31 lub 89 645 54 50.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej|
Gminy Lubawa

/-/ Adam Roznerski

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, aby usprawnić działanie serwisu, oraz w celach statystycznych. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.