Deklaracja dostępności

I. Deklaracja dostępności cyfrowej
 
 • Oświadczenie w sprawie dostępności
Urząd Gminy Lubawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://gminalubawa.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
 
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gminalubawa.pl.
 
 • Status pod względem zgodności
Strona internetowa http://gminalubawa.pl jest w pełni zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858).
 
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 01.05.2020 r.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Urząd Gminy Lubawa.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 11.01.2021 r.
 
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
  1. Publikacja strony http://gminalubawa.pl – 01.05.2017 r.
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
  3. W każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB, a kombinacja klawiszy Shift+TAB pozwala na przemieszczanie się w odwrotnym kierunku
 1. Pod adresem http://gminalubawa.pl dostępne są:
  • Dane teleadresowe siedziby Urzędu Gminy Lubawa
  • Informacje o dostępności architektonicznej
  • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
  • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
 2. Pod adresem http://gminalubawa.pl/urzad-gminy/kontakt/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, po wybraniu z listy pozycji Informatyk przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej do Pana Marcina Bielickiego.
 3. Jest tam równierz dostępny numer telefonu 896455451, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
 4. Urząd Gminy Lubawa dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej http://gminalubawa.pl oraz podstron była na poziomie WCAG 2.1.
 
II. Deklaracja dostępności architektonicznej
Na dzień dzisiejszy budynek Urzędu Gminy Lubawa pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru (holu) budynku B, w którym znajduje punkt obsługi klienta. W budynkach brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe.
 
III. Aplikacja Mobilna
Urząd Gminy Lubawa nie udostępnia aplikacji mobilnych do użytku publicznego.