OSP Wałdyki

OSP Wałdyki Rok założenia: 1926

Członkowie: czynni – 17

Prezes: Roman Górski
Naczelnik: Jerzy Zalewski
Z-ca Naczelnika: Krzysztof Szczepański
Sekretarz: Stanisław Jakielski
Skarbnik: Stanisław Józefowicz
Gospodarz: Tomasz Markowski
Posiadany sprzęt: samochód gaśniczy ŻUK A 156, podstawowy sprzęt gaśniczy
Nr KRS 00000
REGON 511390860