Aktualności OSP Lubstynek

Zebranie sprawozdawcze w OSP Lubstynek

Sobota 19 marca 2022 roku była dniem walnego zebrania sprawozdawczego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstynku.

Obrady otworzył dh Kazimierz Chyziński – Prezes jednostki, który przywitał przybyłych gości:

- d-ha Tomasza Ewertowskiego – Wójta Gminy Lubawa i Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- d-ha st. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego – Komendanta Gminnego,

- d-ha Marcina Deka - Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

oraz przybyłych druhów.  

Przewodniczącym zebrania został wybrany i prowadził dalsze obrady dh Piotr Chyziński.

W kolejnych punktach odczytane zostały sprawozdania z działalności jednostki i finansowe  za 2021 rok przedstawione przez Zarząd oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Jednostka liczy łącznie 30 druhów w tym 21 zwyczajnych, 6 honorowych i  3 wspierających. W 2021 roku brała udział w 10 akcjach związanych z miejscowymi zagrożeniami.

Zgromadzeni członkowie udzielili jednogłośnie absolutorium Zarządowi z działalności w 2021 roku.

W kolejnym punkcie głos zabierali:

- dh Tomasz Ewertowski – Wójt, który pogratulował Zarządowi uzyskanego absolutorium. Zapowiedział przeprowadzenie zawodów pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i drużyn seniorów, zachęcając gorąco do wciągania młodzieży w działalność strażacką.

- dh st. kpt. Krzysztof Rutkowski – który, przedstawiając statystyki, podkreślił znaczący wzrost wyjazdów jednostek do akcji, obserwowany w ostatnim czasie oraz przekazał podziękowania od st. bryg. Piotra Wlazłowskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Iławie, dla druhów z jednostki w Lubstynku za zaangażowanie w społeczną działalność związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom.