Kultura i sztuka

Flaga

„Podnieść ludowe do ludzkości”

To przesłanie Norwida przyświeca również obecnym władzom samorządowym. Główny ciężar  w krzewieniu kultury spoczywa na Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Rożentalu z punktami filialnymi w Byszwałdzie i Prątnicy. Działalność biblioteczna jest także wspierana zbiorami bibliotecznymi będącymi na stanie Szkół Podstawowych i Zespołów Szkół. Podstawowym źródłem w edukacji kulturalnej jest właśnie książka udostępniana czytelnikom. Rokrocznie w budżecie gminy zabezpiecza się znaczne kwoty na zakup nowych woluminów. Ostatnio przystąpiliśmy do komputeryzacji bibliotek w ramach programu “BIS - Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa”. Bibliotekarz dotychczasowy przewodnik w świecie informacji zawartych na nośnikach tradycyjnych po zrealizowaniu tego programu stanie się wspaniałym przewodnikiem pośród informacji w przestrzeni wirtualnej. Komputeryzacja to przede wszystkim zapewnienie dostępu do wszelkich publikowanych informacji,  ostatnio coraz częściej prezentowanych i wyszukiwanych w Internecie. To spowoduje upowszechnienie taniego, czy wręcz bezpłatnego dostępu do nowoczesnych technologii komputerowego wyszukiwania i przetwarzania danych oraz nowoczesnych środków prezentacji jakimi są między innymi serwisy internetowe.

orszak    wieńce

 

 

 

 

 

Działalność kulturotwórcza i upowszechnieniowa jest prowadzona w dużej mierze przez nauczycieli. W szkołach są prowadzone dodatkowo zajęcia z zakresu teatru i muzyki. Mamy zespoły młodzieżowe w Kazanicach i Sampławie. Wspieramy finansowo również orkiestrę dętą OSP. W krzewieniu kultury służą nam pomocą także pracownicy świetlic szkolnych oraz twórcy ludowi, nieprofesjonalni uczestnicy uprawiania sztuki (Gutowo, Targowisko, Rożental).

Gmina kulturalna a za taką ją uważamy, to synonim gminy nowoczesnej, o wysoko zorganizowanej produkcji, usługach, dobrze funkcjonujących instytucjach, żywym i bogatym życiu sąsiedzkim. I właśnie te aspekty zadecydują o miejscu gminy w kraju, a Polski w europejskich strukturach.
Wyzwaniom tym sprostać może człowiek kulturalny, dobrze zorganizowany, perfekcyjnie prowadzący swój warsztat pracy, współdziałający z ludźmi i przyrodą. Człowiek nowoczesny, otwarty na postęp, na cały świat, a korzeniami mocno tkwiący w kulturze naszej Małej Ojczyzny. Jesteśmy głęboko przekonani, że mieszkańcy gminy są właśnie takimi ludźmi.

 

Rejestr instytucji kultury:

Gmina Lubawa prowadzi rejestr instytucji kultury, dla których jest organizatorem.
Obecnie w rejestrze zarejestrowano:
1. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
- otwarty dostęp do zawartości rejestru – w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej – na wniosek

Odpis z rejestru instytucji kultury udostępnia się w postaci pełnej lub skróconej.
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Pobierz: REJESTR INSTYTUCJI KULTURY