OSP Szczepankowo

OSP Szczepankowo Rok założenia: b/d

Członkowie: czynni – 25, MDP - 20

Prezes: Marian śliwiński
Naczelnik: Tadeusz Muszyński
Z-ca Naczelnika: Andrzej Karpiński
Sekretarz: Jan Roznerski
Skarbnik: Jan Muszyński
Gospodarz: Michał Muszyński
Posiadany sprzęt: samochód gaśniczy ŻUK A 156, podstawowy sprzęt gaśniczy
Nr KRS 0000035796
REGON 511390600
NIP 7441665910