OSP Prątnica

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok

OSP Prątnica Rok założenia: 1922

Członkowie: czynni – 20, wspierający – 1, honorowi – 3, MDP - 20

Prezes: Józef Borkowski
Naczelnik: Waldemar Golder
Z-ca Naczelnika: Witold Bartkowski
Sekretarz: Adam Grabowski
Skarbnik: Jan Rzemiński
Gospodarz: Rafał Breński
Kronikarz: Adam Grabowski
Członek: Benedykt Golder
Posiadany sprzęt: samochód gaśniczy ŻUK A 06, podstawowy sprzęt gaśniczy
Nr KRS 0000040244
REGON 511390847