OSP Omule

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok

OSP Omule Rok założenia: b/d
Członkowie: czynni – 19
Prezes: Eugeniusz Klejna
Naczelnik: Aleksander Paliński
Wiceprezes: Benedykt Czarnecki
Z-ca Naczelnika: Mariusz Babski
Sekretarz: Benedykt Czarnecki
Skarbnik: Arkadiusz Bukowski
Gospodarz: Waldemar Ćwikliński
Posiadany sprzęt: samochód gaśniczy ŻUK A 156, podstawowy sprzęt gaśniczy
Nr KRS 0000040889
REGON 511390876
NIP 744 16 64 419