Ogłoszenia i komunikaty

Od 21 sierpnia do 6 września na terenie gminy Lubawa realizowany był projekt pn. „Kreatywne Lato w Gminie Lubawa”. Z działań w ramach projektu skorzystało 175 dzieci i młodzieży w wieku od 6-16 lat.

W siedmiu miejscowościach: Omule, Łążyn, Wałdyki, Pomierki, Szczepankowo, Mortęgi i Rakowice odbył się cykl warsztatów edukacyjno-artystyczno-kulinarnych. Wśród warsztatów znalazły się:

  • warsztaty artystyczne, podczas których każdy uczestnik samodzielnie wykonał obraz wybraną przez siebie techniką, była to doskonała okazja do odkrywania talentów malarskich wśród młodych mieszkańców gminy;
  • warsztaty edukacyjne z klockami LEGO, cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Tematem przewodnim zajęć był Park Jurajski, każdy uczestnik wykonał element dino parku, który stanowił część wielkiego kompleksu.
  • zajęcia kreatywno-plastyczne pozwoliły wykazać się dzieciom inwencją twórczą, powstały kolorowe, pachnące mydełka i kreatywne torby na zakupy.
  • warsztaty kulinarne, które odbyły się w 5 miejscowościach, prowadzącymi były Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas zajęć powstawały dania tradycyjne takie jak zupa z dyni, rogaliki drożdżowe, ale także dania ulubione przez dzieci: gofry czy pizza.
  • warsztaty kulinarno-edukacyjne – kuchnia molekularna - odbyły się w 3 miejscowościach, podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zastosowaniem suchego lodu i ciekłego azotu w kuchni, efekty wywołały zachwyt i uśmiech na twarzach uczestników.

W wolnych chwilach pomiędzy zajęciami postawiono na integrację grupy, dobrą zabawę potwierdzał głośny śmiech i wesołe rozmowy uczestników.

Wydarzenie organizowane przez Gminę Wiejską Lubawa i Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa przy znacznym udziale finansowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Odział Terenowy w Olsztynie.

 

W sobotę 9 września w Prątnicy odbyła się uroczystość Jubileuszu 100-lecia powstania miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i  przekazania nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez ks. dziekana Marcina Staniszewskiego, kapelana strażaków z gminy Lubawa, oraz  proboszcza parafii pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Prątnicy ks. kanonika Tomasza Mowińskiego.

Po mszy korowód, złożony z delegacji z jednostek OSP, zaproszonych gości oraz mieszkańców wsi, przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Grodziczna przemaszerował na plac przed remizą w Prątnicy, gdzie nastąpiło złożenie meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości. 

Konferansjer uroczystości druh Paweł Szauer- Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie zapowiedział rozpoczęcie uroczystości. Meldunek złożył Dowódca Uroczystości mł. bryg. Krzysztof Rutkowski – Komendant Gminny ZOSP RP w Lubawie, a przyjął  druh Gustaw Marek Brzezin - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie. Następnie poczet flagowy w osobach: dh Rafał Breński, dh Mateusz Golderdh Łukasz Warmiński przystąpił do podniesienia flagi państwowej na maszt i wspólnie odśpiewano hymn państwowy.

W kolejnym punkcie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a zarazem Wójt Gminy Lubawa – druh Tomasz Ewertowski.

W związku z tragiczną śmiercią druha Marka Bartwickiego z jednostki OSP Rumian uczczono jego odejście na wieczną służbę minutą ciszy. Następnie przywitano przybyłych gości: Posłów na Sejm RP: Leonarda Krasulskiego, Roberta Gontarza, Zbigniewa Ziejewskiego, przedstawiciela posła Zbigniewa Babalskiego- pana Dawida Olszewskiego, senator RP Bogusławę Orzechowską, pełnomocnika Wojewody Warmińsko Mazurskiego, Łukasza Kochana, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie, a zarazem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego druha Gustawa Marka Brzezina, zastępcę Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Tomasza Ostrowskiego, Wicestarostę Powiatu Iławskiego Marka Polańskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego, Członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie druha Juliana Lemiecha, Dyrektora Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie druha Macieja Jasińskiego, Komendanta Komisariatu Policji w Lubawie komisarza Romana Gancarza, księdza dziekana Marcina Staniszewskiego- Kapelana Strażaków Gminy Lubawa, księdza kanonika Tomasza Mowińskiego - Proboszcza parafii Prątnica, przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Zbigniewa Rudnickiego, Przewodniczącego Rady Gminy Lubawa Jana Laskowskiego, Zastępcę Wójta Gminy Lubawa Mariana Licznerskiego, radnego Gminy Lubawa i sołtysa sołectwa Prątnica Jana Kowalkowskiego, Radnych Gminy Lubawa, delegacje z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa, mieszkańców wsi oraz pozostałych gości przybyłych na uroczystość.

Po odczytaniu rysu historycznego jednostki przez Prezesa OSP Prątnica druha Waldemara Golder nastąpiło wręczenie na ręce prezesa jednostki OSP Prątnica Złotego Znaku Związku, którym Ochotnicza Straż Pożarna w Prątnicy została uhonorowana za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej w imię dobra społeczności i Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji dokonał dh Gustaw Marek Brzezin - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie oraz dh Julian Lemiech Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie.

Następnie odbyło się  uroczyste przekazanie kluczyków do samochodu oraz dowodu rejestracyjnego. Przekazania na ręce naczelnika jednostki OSP Prątnica druha Radosława Nowakowskiego i kierowcy OSP Prątnica druha Adama Grabowskiego dokonali: Pełnomocnik Wojewody Warmińsko Mazurskiego, Łukasz Kochan, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie dh Gustaw Marek Brzezin,  Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Tomasz Ostrowski, poseł RP Leonard Krasulski, poseł RP Robert Gontarz, poseł RP Zbigniew Ziejewski, senator RP Bogusława Orzechowska oraz Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski. Nowy wóz strażacki- MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 - lekki samochód ratowniczo-gaśniczy poświęcony został przez księdza dziekana Marcina Staniszewskiego oraz księdza kanonika Tomasza Mowińskiego.

W kolejnym punkcie uroczystości nastąpiły przemówienia przybyłych gości wypełnione gratulacjami, życzeniami i wspomnieniami oraz podziękowania wręczone przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a zarazem Wójta Gminy Lubawa – druha Tomasz Ewertowskiego i Prezesa jednostki OSP Prątnica druha Waldemara Golder.

W trakcie uroczystości Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Tomasz Ostrowski przekazał także w imieniu Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego generała Tomasza Komoszyńskiego na ręce delegacji jednostki OSP Lubstynek prezent w postaci piły STIHL za wysokie osiągnięcia sportowe i uzyskanie wysokiego IX miejsca na Krajowych Zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Następnie gospodarze uroczystości dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku remizy OSP Prątnica. Tablicę wykonał i ufundował druh wspierający Marian Ziółkowski.

Na zakończenie dowódca uroczystości złożył meldunek o zakończeniu uroczystej zbiórki.

Na wszystkich zaproszonych gości czekał poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Prątniczanki”, a na mieszkańców wsi strażacka grochówka i wspólna zabawa. 

 

W pierwszą niedzielę września w Kazanicach odbyło się Gminne Święto Rolnicze – Dożynki Gminne 2023. Dożynki to nie tylko bardzo ważny dzień dla rolników, ale bez wątpienia także dla całej lokalnej społeczności. Są podziękowaniem za tegoroczne zbiory i jednocześnie prośbą o pomyślność przyszłych. To wydarzenie wieńczące trud włożony przez rolników podczas ostatnich żniw. Nieodłączną częścią dożynek jest Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, Konkurs Kulinarny „Kuchnia Ziemi Lubawskiej”, Konkurs na najpiękniejszą dekorację dożynkową oraz animacje dla dzieci.

Konkursy organizowane były przez Urząd Gminy Lubawa, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie.

W Gminnym Konkursie Wieńców Dożynkowych Kazanice 2023 udział wzięło 9 grup wieńcowych. W Gminnym Konkursie Wieńców Dożynkowych udział wzięło 9 grup wieńcowych:

1. Sołectwo Wałdyki – Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grabowie

2. Sołectwo Zielkowo – Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w Kazanicach

3. Sołectwo Łążyn – Parafia pw. Świętego Mikołaja w Zwiniarzu

4. Sołectwo Fijewo – Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie

5. Sołectwo Czerlin – Parafia pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Prątnicy

6. Sołectwo Sampława –Parafia pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Sampławie

7. Sołectwo Rożental – Parafia pw. Świętego Wawrzyńca w Rożentalu

8. Sołectwo Złotowo – Parafia pw. Świętej Barbary w Złotowie

9. Sołectwo Rumienica – Parafia pw. Świętej Barbary w Rumianie

Komisji w składzie Woźniak Angelika – przedstawicielka koła łowieckiego RYŚ, Gancarz Roman – komendant Komisariatu Policji w Lubawie oraz Zbigniew Rudnicki – kierownik Zespołu Doradczego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego najlepiej oceniła wieniec przygotowany przez Sołectwo Wsi Rumienica – Parafia pw. Świętej Barbary w Rumianie. Wójt Gminy Lubawa dla wszystkich grup wieńcowych ufundował pamiątkowe puchary oraz nagrody finansowe w kwocie 1.500,00 złotych każda.

W Konkursie Kulinarnym „Kuchnia Ziemi Lubawskiej”  podczas Gminnego Święta Rolniczego udział wzięło 14 stoisk. Komisji w składzie Maciej Maciejewski – szef kuchni z wieloletnim doświadczeniem, prowadzący audycję „Radio od Kuchni”, Adam Marchlewski – Prezes Zarządu Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa i Kamila Kądziela – dyrektor SP w Kazanicach najwięcej punktów przyznała Klubowi Seniora z Rakowic – potrawa Kacze udko. Zwycięzcy otrzymali voucher o wartości 1.000,00 złotych natomiast wszystkie drużyny voucher o wartości 600,00 złotych każdy.

Podczas Gminnego Święta Rolniczego- Dożynek Gminnych 2023 w Kazanicach odbyło się również uroczyste wręczenie nagrody za „Najpiękniejszą Dekorację Dożynkową”. Ozdoby, które znalazły się na posesjach mieszkańców wsi Kazanice wykonane były
w bardzo zróżnicowany sposób, przy czym zachowano ich tradycyjny charakter. Do ich wykonania użyto głównie naturalnych produktów rolnych związanych ze świętem plonów, od pojedynczych snopków zbóż, aż po takie składające się z kilku balotów. Każda z nich wyróżniała się pomysłowością. Nie zabrakło także akcentu humorystycznego. O uroczysty wystrój ulic i skrzyżowań w Kazanicach zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich "Kazanki". Po dokonaniu oceny dekoracji konkurs zwyciężyła posesja Państwa Marzeny i Wojciecha Lewandowskich.

W tym roku, Starostami dożynek gminy Lubawa byli Małgorzata Brzozowska z Kazanic oraz Roman Draszewski z Zielkowa.

Małgorzata Brzozowska od 29 lat wspólnie z mężem Andrzejem prowadzi gospodarstwo rolne w Kazanicach. Gospodarstwo małżeństwo przejęło po rodzicach pana Andrzeja. Dominującym kierunkiem produkcji jest hodowla trzody chlewnej w cyklu zamkniętym – 500 sztuk rocznie oraz bydła opasowego. Na gospodarstwo składają się także 24 hektary ziemi, są to przede wszystkim uprawy zbóż z przeznaczeniem dla własnej hodowli zwierząt. Rodzina państwa Brzozowskich od lat modernizuje i rozbudowuje swoje gospodarstwo, w którym nie brakuje nowoczesnego parku maszynowego. Państwo Brzozowscy są rodzicami trojga dzieci: 30-letniej Moniki, która założyła własną rodzinę, 27-letniego Pawła, który mieszka z rodzicami oraz 25-letniego Karola, który został księdzem i służy w Grudziądzu. Pani Małgorzata działa także w Kole Gospodyń Wiejskich w Kazanicach.

Roman Draszewski z Zielkowa w 1982 roku przejął rodzinne gospodarstwo. Od 37 lat w jego prowadzeniu pomaga mu żona Henryka. Wspólnie zajmują się hodowlą bydła i krów mlecznych – stado tworzy 45 sztuk bydła opasowego i 12 krów.

Na powierzchni 28 hektarów w strukturze zasiewów dominują zboża i kukurydza wykorzystywane na własne potrzeby.

Małżeństwo wychowało troje dzieci: 36-letnią Jolantę, 35-letniego Łukasza oraz 21-letniego Dominika, który mieszka z rodzicami.

Pan Roman od 35 lat działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielkowie, od ponad 25 pełniąc funkcję prezesa.

Na uroczystości nie zabrakło także gości, parlamentarzystów, samorządowców, duchownych, przedstawicieli jednostek państwowych, którzy licznie przybyli do Kazanic na święto plonów składając rolnikom i mieszkańcom gminy najlepsze życzenia.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Gminę Lubawa przy znacznym udziale finansowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.