Edukacja

Zespół Szkół w Grabowie - Wałdykach
14-229 Rożental
tel. (089) 645 11 98

Zespół Szkół w Kazanicach
14-229 Rożental
tel. (089) 645 11 99

Zespół Szkół w Prątnicy
14-260 Lubawa
tel. (089) 645 04 40
Zespół Szkół w Sampławie
14-260 Lubawa
tel. (089) 645 92 81