OSP Łążyn

OSP Łążyn Rok założenia: 1916
Członkowie: czynni – 27, w tym 10 kobiet, honorowi – 5, MDP - 20
Prezes: Lucjan Bartkowski
Naczelnik: Jan Żuchowski
Wiceprezes: Tadeusz Nawrocki
Z-ca Naczelnika: Kazimierz Junkier
Sekretarz: Jarosław Sikorski
Skarbnik: Mieczysław Kozicki
Gospodarz: Jerzy Sokołowski
Posiadany sprzęt: samochód gaśniczy STAR 244, podstawowy sprzęt gaśniczy, selektywne wywoływanie
Nr KRS 0000035779
REGON 511390882
NIP 744 16 39 166