Aktualności OSP Kazanice

Zebranie sprawozdawcze w OSP Kazanice

Piątek 11 marca 2022 roku był dniem walnego zebrania sprawozdawczego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanicach.

Obrady otworzył dh Zbigniew Kłosowski – Prezes jednostki, który przywitał przybyłych gości:

- d-ha Tomasza Ewertowskiego – Wójta Gminy Lubawa i Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- d-ha st. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego – Komendanta Gminnego,

- d-ha Marcina Deka - Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- Pana Jana Laskowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Lubawa,

- Pana Stanisława Wiśniewskiego – Sołtysa Kazanic,

- Panią Kamilę Kądziela – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach,

- Panie, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich KAZANKI w Kazanicach z Panią Emilią Grzybowską na czele.  

Przewodniczącym zebrania został wybrany i prowadził obrady Pan Jan Laskowski.

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie w poczet członków jednostki i złożenie ślubowania strażackiego przez d-ha Marcina Deka.  

W kolejnych punktach odczytane zostały sprawozdania z działalności jednostki i finansowe  za 2021 rok przedstawione przez Zarząd oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zgromadzeni członkowie udzielili jednogłośnie absolutorium Zarządowi z działalności w ubiegłym roku.

Kolejnym, miłym punktem zebrania było wręczenie odznak „Wzorowy strażak”. Odznaczeni zostali:

dh Jackiewicz Łukasz 

dh Dobrowolski Filip 

dh Jankowski Błażej 

dh Pokojski Wojciech