Aktualności OSP Wałdyki

Zebranie sprawozdawcze w OSP Wałdyki

W sobotę, 5 marca 2022 roku, odbyło się zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Wałdyki. Przewodniczącą zebrania została dh Daria Zawadzka.  

W trakcie zebrania odczytane zostały sprawozdania z działalności jednostki w 2021 roku oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W 2021 roku wykonane zostały prace remontowe w remizie polegające na wymianie bramy garażowej, remoncie pomieszczeń gospodarczych, modernizacji szatni dla strażaków, przebudowie instalacji elektrycznej. Wykonano tez modernizację wiaty i założono w niej oświetlenie. Jednostka pozyskała nowy sprzęt: pompę pływającą, ubrania specjalne, mostki przejazdowe, tłumice, bosak, nożyce, rękawice, latarki, hełmy MDP i hydronetki. Druhowie w ramach prac społecznych wykonali montaż szaf, malowanie garażu oraz kosili trawę i utrzymywali porządek w obrębie remizy.

Zgromadzeni członkowie jednostki OSP udzielili absolutorium Zarządowi z działalności w ubiegłym roku.

Miłym akcentem zebrania było wręczenie odznaczeń i odznak, które otrzymali:

dh Szczepański Krzysztof – odznaczony złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”

dh Józefowicz Stanisław – odznaczony złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”

dh Zawadzki Bogdan – odznaczony srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”

dh Robaczewska Klaudia – odznaczona odznaką „Wzorowy strażak” 

dh Zawadzka Daria - odznaczona odznaką „Wzorowy strażak” 

dh Rafiński Patryk – odznaczony odznaką „Wzorowy strażak” 

dh Robaczewski Szymon - odznaczony odznaką „Wzorowy strażak” 

Odznaczenia i odznaki wręczał dh Tomasz Ewertowski – Wójt Gminy Lubawa, który następnie w krótkim wystąpieniu podziękował jednostce za solidną działalność i życzył rozwoju i sukcesów w dalszej działalności.