Aktualności OSP Omule

W piątek 8 lipca 2022 roku w Omulu odbył się odbiór remizy miejscowej jednostki OSP po przeprowadzonym remoncie.

Spotkanie rozpoczął dh Łukasz Okoniewicz – Prezes OSP Omule, który przywitał zaproszonych gości: druha Tomasza Ewertowskiego – Wójta Gminy Lubawa, Pana Jarosława Bogusz – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Pana  Piotra Kuczyńskiego – Sołtysa. W spotkaniu wzięli udział druhowie jednostki OSP Omule oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej. 

Budynek został docieplony (zarówno fundamenty jak i ściany), wymienione zostały parapety, wykonane obróbki blacharskie i położona wyprawa tynkarska silikonowa.

Wykonawcą robót była Firma Remontowo-Usługowa Tomasz Gołaszewski z Targowiska Dolnego.

Wartość wykonanych prac wyniosła 62.000 zł. z tego 50% tj. 31.000 zł. zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Zebranie sprawozdawcze w OSP Omule

W dniu 12 marca 2022 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Omulu. Zebranie otworzył dh Łukasz Okoniewicz – Prezes jednostki, który przywitał zaproszonych gości:

- d-ha Tomasza Ewertowskiego – Wójta Gminy Lubawa i Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- d-ha st. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego – Komendanta Gminnego,

- Mariana Golder – Radnego i Członka Zarządu Powiatu Iławskiego,

- Tomasza Golder – Radnego Gminy Lubawa i jednocześnie sołtysa sołectwa Czerlin,

- Piotra Kuczyńskiego – Sołtysa sołectwa Omule

- zasłużonych druhów: Tadeusza Zielińskiego – dawnego Sołtysa i Prezesa OSP Omule oraz Arkadiusza Bukowskiego – dawnego wieloletniego Skarbnika jednostki OSP Omule.

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Marka Kwiatkowskiego, który przez wiele lat wspierał jednostkę.

Przewodniczącym zebrania został wybrany i prowadził dalsze obrady dh Tomasz Rykaczewski – Naczelnik jednostki.

Odczytane zostały sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku oraz finansowe. Swoje sprawozdanie wraz z opinią przedstawiła także Komisja Rewizyjna. W wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd jednostki uzyskał absolutorium.

Miłym akcentem było uhonorowanie druhów:

dh Jan Babski - otrzymał odznakę „Za wysługę” - 5 lat

dh Radosław Zieliński - otrzymał odznakę „Za wysługę” - 5 lat

dh Mateusz Zelmański - otrzymał odznakę „Za wysługę” - 5 lat

dh Paweł Rykaczewski - otrzymał odznakę „Za wysługę” - 5 lat

dh Adrian Jabłoński - otrzymał odznakę „Za wysługę” - 5 lat

dh Waldemar Klejna - otrzymał odznakę „Za wysługę” - 10 lat

dh Mariusz Babski - otrzymał odznakę „Za wysługę” - 25 lat

dh Dariusz Karkut - otrzymał odznakę „Za wysługę” - 30 lat

dh Marek Zieliński - otrzymał odznakę „Za wysługę” - 35 lat

dh Paweł Maciołek - otrzymał odznakę „Strażak Wzorowy”

dh Dariusz Karkut - otrzymał odznakę „Strażak Wzorowy”

dh Paweł Rykaczewski - otrzymał odznakę „Strażak Wzorowy”

dh Łukasz Okoniewicz – otrzymał srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”