Aktualności OSP Zielkowo

W dniu 9 lutego 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielkowie odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Na wstępie zgromadzeni wysłuchali hymnu OSP „Rycerze Św. Floriana”.

Zebranie otworzył dh Roman Draszewski – Prezes jednostki, który przywitał przybyłych:

- dh Tomasza Ewertowskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójta Gminy Lubawa,

- mł.bryg. Krzysztofa Rutkowskiego – Komendant gminny OSP, reprezentującego Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego,

- dh Marcina Deka – Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- dh Zbigniewa Trzeszewskiego – Radnego Gminy Lubawa i jednocześnie Sołtysa, wraz z przedstawicielami Rady Sołeckiej,

- ks. Michała Napierała – Proboszcza parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Kazanicach,

- Pana Rafała Laskowskiego – przedstawiciela LZS Gminy Lubawa,

- druhów wspierających,

- druhny i druhów jednostki,

- członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Następnie na funkcję Przewodniczącego zebrania został wybrany dh Piotr Borkowski, który sprawnie poprowadził obrady.

Zarząd jednostki, za swoją działalność w 2023 roku, uzyskał jednogłośne absolutorium.

Ważnym punktem obrad było wręczenie odznak.

Odznakę „Za wysługę lat” otrzymał:

- dh Łukasz Draszewski – za 15 lat działalności

Srebrne odznaki Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymali:

- druhna Lena Banacka

- druhna Klaudia Brzezicka

- druhna Agata Dobrzyńska

- druh Andrzej Rolka

- druh Dawid Szwelerski

Brązowe odznaki Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymali:

- druhna Julia Kuźniewska

- druh Jakub Draszewski

Zebranie było okazją do podsumowania organizacji, odbytej w 2023 roku,  uroczystości 110-lecia funkcjonowania jednostki OSP Zielkowo oraz przekazania i poświęcenia samochodu pożarniczego.

Podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie jednostki otrzymali:

- druhna wspierająca Genowefa Rolka – w jej imieniu odebrał syn dh Janusz Rolka

- druh wspierający Jarosław Flis

- druhna wspierająca Iwona Brzozowska

- druhna wspierająca Zyta Trzeszewska

- druhna wspierająca Henryka Draszewska

- druhna wspierająca Beata Jabłońska

W 2023 roku do jednostki trafiły najwyższe odznaczenia strażackie:

- dh Roman Draszewski otrzymał Złoty Znak Związku

- jednostka OSP Zielkowo otrzymała Złoty Znak Związku dla Zbiorowości

Dh Tomasz Ewertowski zapowiedział rozbudowę remizy w Zielkowie.