Gmina Lubawa zrealizowała grant pn. „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, współfinansowanego w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wartość przyznanego grantu: 542 500,00zł

W ramach projektu grantowego zakupiono 217 szt. laptopów za łączną kwotę 540 492,75zł.

W ramach postępowania zakupowego wybrano firmę "Neo-System" - Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80b, 87-300 Brodnica.

Sprzęt przekazano umowami darowizny 217 wnioskodawcom projektu.

 

sfinansowano w ramach reakcji na covid19