Dzieje gminy

Gmina Lubawa położona jest na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzańskim w woj. warmińsko-mazurskim. Okala miasto Lubawę i graniczy z pow. nowomiejskim, ostródzkim i działdowskim. Przez gminę przebiegają ważne trakty drogowe z Torunuia do Ostódy i Olsztyna (droga krajowa) oraz w kierunku Iławy (węzeł kolejowy), Grunwaldu i Lidzbarka Welskiego (drogi wojewódzkie). Teren gminy należy do najbardziej urozmaiconych krajobrazowo terenów dzięki utworom powstałym w wyniku ostatniego zlodowacenia bałtyckiego.
We wschodniej części gminy wchodzącej już w skład Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich występują ciekawe okazy flory i bogata fauna.

mapa gminy lubawa

W skład gminy wchodzi 35 miejscowości, które tworzą 27 sołectw:
Byszwałd, Czerlin, Fijewo, Gierłoż, Grabowo, Gutowo, Kazanice, Losy, Lubstyn, Lubstynek, Ludwichowo, Łążyn, Mortęgi, Omule, Pomierki, Prątnica, Raczek, Rakowice, Rożental, Rumienica, Sampława, Szczepankowo, Targowisko, Tuszewo, Wałdyki, Zielkowo, Złotowo.