W dniach 25 – 29 października 2022r. Gmina Lubawa we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Lubawa realizowała wydarzenie kulturalno – edukacyjne pn. Artystyczna Jesień - Przegląd Twórczości Klubów Seniora w Gminie Lubawa.
W ramach Artystycznej Jesieni odbył się czterodniowy cykl warsztatów artystycznych (tworzenia biżuterii, makramy, motania lalek oraz warsztaty muzyczne), z których skorzystali uczestnicy wszystkich klubów seniora z terenu gminy Lubawa tj.: Klubu Seniora w Byszwałdzie, Gutowie, Łążynie, Rakowicach oraz Klubu „Senior+” w Mortęgach i Klubu „Senior+” Złotowie.
Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia był Przegląd Artystyczny, na którym podsumowano i zaprezentowano efekty przeprowadzonych warsztatów. Podczas spotkania zorganizowano konkurs, w ramach którego uczestnicy Klubów „Senior+” w Mortęgach i Złotowie oraz seniorzy z Rakowic - zespół Rakowianki i kabaret „Zgrana Paka” zaprezentowali się w repertuarze wokalnym oraz kabaretowym. Spotkanie było również okazją do integracji uczestników klubów seniora.
Celem Artystycznej Jesieni było wsparcie rozwoju kulturalnego i artystycznego seniorów poprzez poznanie nowych technik plastycznych, prezentacja ich dorobku artystycznego oraz stworzenie możliwości do wymiany doświadczeń, samorealizacji w działaniach a także integracji ze środowiskiem lokalnym.
Wydarzenie zorganizowano przy znacznym udziale środków finansowych przyznanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie