Ogłoszenia i komunikaty

W dniu 27 maja 2023 r. 45 druhen i druhów z jednostek OSP Gminy Lubawa uczestniczyło w VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę.

W programie znalazł się koncert połączonych orkiestr (55 orkiestr) i chórów OSP z całego kraju oraz uroczysta Msza Św. na Wałach Jasnogórskich.

Wśród koncelebransów eucharystię odprawiał dh ks. Jakub Maciejko z OSP Złotowo, który modlił się za strażaków i nasze rodziny.

Wśród oficjalnych pocztów sztandarowych Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentował poczet wystawiony przez OSP Rożental, w osobach: dh Andrzej Petrikowski, dh Paweł Szauer i dh Jarosław Petrikowski.  

W gronie prawie stu tysięcy strażaków PSP i OSP z całej Polski w uroczystości uczestniczyła delegacja ukraińskich strażaków ze Lwowa.   

https://zosprp.pl/2023/05/29/viii-ogolnopolska-pielgrzymka-strazakow-na-jasna-gore-3/

W poniedziałek 22 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubawa zostały podpisane umowy na dostawę lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Umowy podpisali przedstawiciele jednostek OSP które otrzymają nowe pojazdy. W imieniu OSP Prątnica umowę podpisali dh Waldemar Golder – Prezes jednostki i dh Jan Rzemiński – Skarbnik jednostki. Natomiast w imieniu OSP Omule umowę podpisali dh Łukasz Okoniewicz – Prezes jednostki i dh Mariusz Okoniewicz – Skarbnik jednostki, przy udziale dh Tomasza Rykaczewskiego – Naczelnika jednostki.

Dostawcą samochodów będzie firma wybrana w drodze postępowań przetargowych jakie jednostki przeprowadziły przy merytorycznym wsparciu Urzędu Gminy Lubawa. W obu postępowaniach wybrane zostały oferty złożone przez Firmę Handlowo-Usługowo-Produkcyjną „PERFEKT” z siedzibą w Nakonowie. Umowy ze strony dostawcy podpisał Pan Radosław Zasada – właściciel firmy. Firma ta jest doświadczonym i cenionym przez odbiorców dostawcą samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Umowy przewidują dostawę lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych marki Mercedes, z napędem 4x4, wyposażonych w zbiornik na wodę o pojemności 1.000 litrów i zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 100 litrów oraz autopompę.

Cena każdego pojazdu wynosi 500.000 zł. W wyniku działań podjętych przez Wójta Gminy Lubawa Tomasza Ewertowskiego jednostki OSP z Prątnicy i Omula znalazły się na liście dofinansowania do zakupu nowych pojazdów i otrzymały promesy na dotację ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 200.000 zł. Pozostała kwota 300.000 zł na zakup każdego pojazdu pochodzić będzie ze środków budżetu Gminy Lubawa.

W czwartek 18 maja odbyła się gminna uroczystość poświęcona 103. rocznicy urodzin Papieża Świętego Jana Pawła II.
 
Uchwałą nr XIII/75/99 Rady Gminy Lubawa z dnia 7 grudnia 1999 roku nadano Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł HONOROWY OBYWATEL GMINY LUBAWA. Od roku 2004 Jan Paweł II jest także patronem Szkoły Podstawowej w Rożentalu.
 
Z okazji urodzin Papieża Polaka w kościele parafialnym w Rożentalu została odprawiona uroczysta Msza święta, którą celebrował ks. proboszcz Krzysztof Górski. Następnie w sali gimnastycznej miejscowej szkoły podstawowej uczniowie zaprezentowali montaż poetycko-inscenizacyjny oparty na najważniejszych faktach z życia Karola Wojtyły. Uczniowie wcielili się w Patrona szkoły, rodziców, a także osoby, które wywarły na życie i duchowość Wojtyły niebagatelne znaczenie. Teatralną orkiestrą przedstawienia był zespół muzyczno-wokalny pod batutą dyrektora – Marka Józefowicza. Dekorację przygotowała Agnieszka Jara, a nad całością czuwał Andrzej Chołaszczyński.
 
Uroczystość zakończyły wystąpienia zaproszonych gości: senator Bogusławy Orzechowskiej, posła Zbigniewa Ziejewskiego, starosty powiatu iławskiego Marka Polańskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Iławskiego Marka Borkowskiego. Głos zabrał także wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski, który podziękował wszystkim za przygotowanie tak pięknych obchodów.
 
W dniu 17 maja o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej w Prątnicy odbył się Gminny Turniej Sprawnościowy Dziewcząt i Chłopców z klas I – III.
 
W turnieju wzięły udział wszystkie szkoły z terenu Gminy Lubawa. Zawodnicy rywalizowali w 5 konkurencjach: zwinnościowy tor przeszkód; rzut piłeczką palantową; strzał piłką do bramki; sztafeta i przeciąganie liny.
 
Klasyfikacja drużynowa zawodów:
1. SP Tuszewo - 42 pkt.
2.  SP Prątnica - 34 pkt.
3.  SP Złotowo - 30 pkt.
4.  SP Kazanice - 29 pkt.
5.  SP Rożental - 25 pkt.
6.  SP Sampława - 23 pkt.
7.  SP Grabowo-Wałdyki - 19 pkt.
8.  SP Rumienica - 15 pkt.
9.  SP Byszwałd - 11 pkt.
 
Wręczenia pucharów i medali uczestnikom dokonał Tomasz Ewertowski – Wójt Gminy Lubawa. Wszystkim młodym zawodnikom gratulujemy!!!
 

Szkoły prowadzone przez Gminę Lubawa otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy i Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie otrzymały wsparcie finansowe po 4.000 zł z czego 20% wkładu własnego zapewnia organ prowadzący – Gmina Lubawa.

1920x810