Ogłoszenia i komunikaty

eliminacje gminne OTWP

W dniu 28 marca br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Organizatorem OTWP jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy min z jednostkami samorządu terytorialnego.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

W OTWP mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,

II grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,

III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W eliminacjach gminnych zorganizowanych przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i Urząd Gminy Lubawa startowało 12 uczniów z I i II grupy wiekowej, wyłonionych przez poszczególne szkoły z terenu gminy Lubawa. Każda szkoła mogła zgłosić do 2 uczniów w każdej kategorii wiekowej. Z tej możliwości skorzystało 5 szkół.

Po rozwiązaniu testów, sprawdzonych przez komisję w składzie: dh st.kpt. Krzysztof Rutkowski – Komendant Gminny OSP i dh Marcin Deka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,  zwycięzcami eliminacji gminnych w poszczególnych grupach zostali:

- w grupie I:

I miejsce Dominik Wyżlic uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy,

II miejsce Jakub Witkowski uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej in. Ks. Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach,

III miejsce Hubert Grabkowski uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy,

- w grupie II:

I miejsce Kamil Cieśniewski uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie,

II miejsce Amelia Soboczyńska uczennica klasy VIII Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych w Fijewie,

III miejsce Hanna Zakrzewska uczennica klasy VII  Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy. 

Osoby te będą reprezentowały naszą Gminę na powiatowym etapie OTWP w Iławie.

Dyplomy i upominki dla uczestników turnieju wręczył dh Tomasz Ewertowski – Wójt i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie, który podkreślił jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, a jednym z takich działań jest właściwa edukacja młodzieży. Podziękował też uczestnikom za udział i nauczycielom za przygotowanie zawodników.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku

Oblodzenie /1

województwo warmińsko-mazurskie: powiat iławski

od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 (PONIEDZIAŁEK) do godz. 09:00 dnia 28.03.2023 (WTOREK).

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -6°C.

Przymrozki /1

województwo warmińsko-mazurskie: powiat iławski

od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 (PONIEDZIAŁEK) do godz. 10:00 dnia 29.03.2023 (ŚRODA).

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy od -6°C do -4°C, przy gruncie od -9°C do -5°C. Temperatura maksymalna we wtorek od 0°C do 3°C.

W okresie od 21 do 27 marca br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa przeprowadzony został cykl szkoleń dla rolników dotyczący Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2023-2027. Tematyka spotkań obejmowała: - dopłaty bezpośrednie,  - warunkowość,  - ekoschematy,  - dobrostan zwierząt,  - nowości w płatnościach rolnośrodowiskowych i ekologicznych, - zmiany w portalu EwniosekPlis. Szkolenie przeprowadzili specjaliści z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubawie. Ze szkolenia skorzystało łącznie 241 rolników.

W okresie od 21 do 27 marca br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa przeprowadzony został cykl szkoleń dla rolników dotyczący Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2023-2027. Tematyka spotkań obejmowała:

- dopłaty bezpośrednie,

- warunkowość,

- ekoschematy,

- dobrostan zwierząt,

- nowości w płatnościach rolnośrodowiskowych i ekologicznych,

- zmiany w portalu EwniosekPlis.

Szkolenie przeprowadzili specjaliści z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubawie. Ze szkolenia skorzystało łącznie 241 rolników.

W Szkole Podstawowej w Tuszewie 23 marca obył się I Gminny Festyn Edukacyjno-Zawodoznawczy skierowany do uczniów klas ósmych z terenu gminy.  Celem wydarzenia było przybliżenie uczniom oferty szkół ponadpodstawowych z powiatów: iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego oraz możliwości praktycznej nauki zawodu u lokalnych przedsiębiorców.

W festynie uczestniczyło kilkunastu wystawców reprezentujących, m.in.: Licea Ogólnokształcące, Zespoły Szkół, Szkoły Rolnicze oraz zakłady pracy, które przedstawiły kształcenie zawodowe jako szansę na odnalezienie się na rynku pracy. Była to znakomita okazja do bezpośredniego spotkania, zapoznania się z ofertą oraz zadnia pytań.

Festyn otworzyła, pełniąca obowiązki dyrektor, pani Beata Kowalkowska. Głos zabrał także wójt gminy - Tomasz Ewertowski, który podziękował za przygotowanie wydarzenia oraz życzył młodzieży trafnych edukacyjnych i zawodowych wyborów na przyszłość. Podczas festynu wystąpiła również pani Anna Kowalewska, doradca zawodowy z PPP w Iławie, która opowiedziała o czynnikach warunkujących wybór szkoły i zawodu.

Odbyły się także konkursy dla młodzieży, w tym fotograficzny: "Zawód w mojej rodzinie".  Dwa pierwsze miejsca przyznano uczniom SP w Złotowie, trzecie trafiło do Byszwałdu. Nagrody ufundował Wójt Gminy Lubawa oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie.

Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy ósmej z SP w Tuszewie, dodatkowo uczniowie Liceum Wojskowego z Iławy zaprezentowali specjalny pokaz. Za całość wydarzenia odpowiadała nauczycielka miejscowej szkoły pani Marzena Kolasa.

I Festyn Edukacyjno-Zawodoznawczy udał się na "piątkę" i wszedł już na stałe do kalendarza gminnych imprez. Gratulujemy przedsięwzięcia i do zobaczenia za rok!

W ramach dofinansowań: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rządowej subwencji realizowane są kolejne etapy budowy sieci sanitarnej w Grabowie-Wałdykach. Dzięki tym inwestycjom sieć kanalizacyjna gminy powiększy się o 19,5 km i łącznie jej długość wyniesie 107 kilometrów. Łączna kwota dofinansowań na to zadanie to: 6 mln 700 tys. zł

Dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mortęgach realizowana z użyciem środków z Polskiego Ładu w wysokości 320 tys. 986 zł.

Kolejna inwestycja z dofinansowaniem z Polskiego Ładu to rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kazanicach, na którą został ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert zaplanowano na 5 kwietnia. Dofinansowanie dla tego zadania wynosi 4 mln 700 tys. zł.

LUBAWA polski lad 2

polski lad pages to jpg 0001

PROW 2014 2020 logo kolor

RFIL