Podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy Lubawa Rozporządzenie Nr 31 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.