W Szkole Podstawowej w Tuszewie 23 marca obył się I Gminny Festyn Edukacyjno-Zawodoznawczy skierowany do uczniów klas ósmych z terenu gminy.  Celem wydarzenia było przybliżenie uczniom oferty szkół ponadpodstawowych z powiatów: iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego oraz możliwości praktycznej nauki zawodu u lokalnych przedsiębiorców.

W festynie uczestniczyło kilkunastu wystawców reprezentujących, m.in.: Licea Ogólnokształcące, Zespoły Szkół, Szkoły Rolnicze oraz zakłady pracy, które przedstawiły kształcenie zawodowe jako szansę na odnalezienie się na rynku pracy. Była to znakomita okazja do bezpośredniego spotkania, zapoznania się z ofertą oraz zadnia pytań.

Festyn otworzyła, pełniąca obowiązki dyrektor, pani Beata Kowalkowska. Głos zabrał także wójt gminy - Tomasz Ewertowski, który podziękował za przygotowanie wydarzenia oraz życzył młodzieży trafnych edukacyjnych i zawodowych wyborów na przyszłość. Podczas festynu wystąpiła również pani Anna Kowalewska, doradca zawodowy z PPP w Iławie, która opowiedziała o czynnikach warunkujących wybór szkoły i zawodu.

Odbyły się także konkursy dla młodzieży, w tym fotograficzny: "Zawód w mojej rodzinie".  Dwa pierwsze miejsca przyznano uczniom SP w Złotowie, trzecie trafiło do Byszwałdu. Nagrody ufundował Wójt Gminy Lubawa oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie.

Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy ósmej z SP w Tuszewie, dodatkowo uczniowie Liceum Wojskowego z Iławy zaprezentowali specjalny pokaz. Za całość wydarzenia odpowiadała nauczycielka miejscowej szkoły pani Marzena Kolasa.

I Festyn Edukacyjno-Zawodoznawczy udał się na "piątkę" i wszedł już na stałe do kalendarza gminnych imprez. Gratulujemy przedsięwzięcia i do zobaczenia za rok!