Szkoły prowadzone przez Gminę Lubawa otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy i Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie otrzymały wsparcie finansowe po 4.000 zł z czego 20% wkładu własnego zapewnia organ prowadzący – Gmina Lubawa.

1920x810