W dniu 10 lutego 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożentalu odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Zebranie rozpoczął dźwięk gongu strażackiego, po czym uczestnicy wysłuchali hymnu OSP „Rycerze św. Floriana”.

Zebranie otworzył dh Andrzej Petrikowski – Prezes jednostki. Poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci druha wspierającego Mariusza Krajewskiego

Następnie na funkcję Przewodniczącego zebrania został wybrany dh Paweł Szauer, który sprawnie poprowadził obrady.

Gośćmi zebrania byli:

- dh Tomasz Ewertowski -  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie a zarazem Wójt Gminy Lubawa

- mł.bryg. Bogdan Grzymowicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Iławie

- mł.bryg. Piotr Szysler – Naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP w/Iławie, reprezentujący

Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego

- bryg. Krzysztof Szałkowski – Komendant Powiatowy PSP w Nowym Mieście Lubawskim

- dh Stanisław Kastrau – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Iławie

- dh mł.bryg. Krzysztof Rutkowski – Komendant Gminny OSP

- dh Marcin Deka -  Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie

- dh Jan Ewertowski – członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie

- st.kpt. Konrad Krajewski – były Dowódca JRG w Ostródzie

- dh Maciej Jasiński – Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie

- ks. Zdzisław Licznerski – były Proboszcz Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Rożentalu

- ks. Krzysztof Górski - Proboszcz Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Rożentalu

- Pan Marek Józefowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu

- Pan Joachim Dutkiewicz – Radny Gminy Lubawa

- dh Agnieszka Deptuła – Sołtys sołectwa Rożental

- Pan Piotr Roszczynialski – Sołtys sołectwa Pomierki

- Pani Anna Dutkiewicz – Przewodnicząca KGW „Dolina Róż” w Rożentalu

- delegacje jednostek OSP Ławice i OSP Lubawa

- Pan Marian Żuchowski – przedstawiciel lokalnych mediów

Zarząd jednostki, za swoją działalność w 2023 roku, uzyskał jednogłośne absolutorium.

Ważnym punktem obrad było wręczenie odznak.

Brązowe odznaki Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymali:

- dh Wiktoria Woźniak

- dh Zuzanna Zakrzewska

- dh Magda Eremus

- dh Adam Uliński

- dh Fabian Dutkiewicz

- dh Kamil Eremus

- dh Mateusz Babski

- dh Filip Szauer

- dh Grzegorz Szauer

- dh Wojciech Podemski

- dh Szymion Mathiak

- dh Kacper Śliwiński

- dh Konrad Fert

Odznaki „Za wysługę lat” otrzymali:

- dh Krzysztof Szauer – za 30 lat działalności

- dh Piotr Nadolski – za 30 lat działalności

- dh Stanisław Szauer – za 50 lat działalności

- dh Józef Tomaszewski – za 55 lat działalności

- dh Zygmunt Licznerski – za 55 lat działalności

Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali:

-dh  Jakub Banaszewski

- dh Tomasz Laskowski

- dh Agnieszka Deptuła

- dh Marek Wiśniewski

- dh Mateusz Kowalski

Brązowym Medalem „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” odznaczony został:

- dh Łukasz Jankowski

Na koniec przedstawiciele jednostki złożyli życzenia Panu Marianowi Żuchowskiemu z okazji zbliżającej się, okrągłej rocznicy urodzin.