Podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy Lubawa Rozporządzenie Nr 5 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Nakazuje się utrzymywanie, pojenie i karmienie drobiu w zamknięciu (poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu) oraz zakazuje się:

1) stosowania zielonki do karmienia gęsi i kaczek,

2) utrzymywania gęsi i kaczek razem z innymi gatunkami drobiu,

3) organizowania wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków.