KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W IŁAWIE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Lubawa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Lubawa, zaopatrującego miejscowości: Lubawa, Fijewo, Losy, w powiecie iławskim, stwierdzono podwyższoną wartość parametru – ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Link do komunikatu PSSE w Iławie: 

https://www.gov.pl/web/psse-ilawa/komunikat-ppis-w-ilawie-w-sprawie-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-w-miejscowosci-lubawa