Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP

17 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, wójt Tomasz Ewertowski, który powitał wszystkich i podsumował stan realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wśród tematów rozmów znalazło się także ustalenie zasad finansowania Gminnych Ćwiczeń Pożarniczych, ustalenie terminów i miejsc organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP i seniorów oraz omówienie spraw bieżących. Uzgodniono wstępnie, że zawody drużyn młodzieżowych zostaną zorganizowane 21 maja w Szczepankowie, natomiast rywalizacja seniorów odbędzie się 18 czerwca. Miejsce do potwierdzenia.