W dniu 23 lutego 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdykach odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Zebranie otworzył dh Bogdan Zawadzki – Prezes jednostki, a na Przewodniczącego zebrania wybrano druhnę Darię Zawadzką, która bardzo sprawnie poprowadziła dalsze obrady.

Jako goście w zebraniu uczestniczyli:

- dh Tomasz Ewertowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójt Gminy Lubawa,

- mł.bryg. Bogusław Grzymowicz -  p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Iławie,

- dh mł.bryg. Krzysztof Rutkowski – Komendant gminny OSP,

- dh Witold Empel – członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie, Prezes OSP Złotowo,

- dh Paweł Szauer – członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie, Naczelnik OSP Rożental,

- dh Marcina Deka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- Pan Marek Chorzelewski – Radny Gminy Lubawa

- Pani Ewelina Jarząbek – Sołtys,

- Pani Sławomir Szczawiński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gabowie-Wałdykach.

Po wysłuchaniu sprawozdań Zarząd jednostki, za swoją działalność w 2023 roku, uzyskał jednogłośne absolutorium.

OSP Wałdyki jest ważną jednostką w systemie bezpieczeństwa pożarowego Gminy Lubawa ze względu na znajdujący się w pobliżu duży zakład produkcyjny.

W trakcie zebrania ślubowanie złożyli nowi członkowie jednostki:

dh Patrycja Dias 

dh Magdalena Markowska 

dh Olaf Karczewski

dh Jakub Mianecki

dh Mateusz Guzowski

Nowo przyjętym druhom życzymy wszelkiej pomyślności i bezpiecznej działalności w ruchu strażackim.

Ważnym momentem było wręczenie odznak.

Odznaki „Za wysługę lat” otrzymali:

dh  Bogdan Zawadzki – za 30 lat służby

dh Piotr Bach – za 20 lat służby

Odznaki brązowe Młodzieżowa Drużyna pożarnicza otrzymali:

dh Martyna Preuss

dh Martyna Markowska

dh Marcel Kamiński

dh Piotr Żółkowski

dh Szymon Marchlewski

dh Kacper Krauzewicz

dh Kamil Dias

dh Patryk Dmochewicz

dh Oliwia Jarząbek

dh Lena Krauze

dh Wiktoria Zalewska

dh Daria Dąbrowska

dh Julia Mianecka

dh Zuzanna Rafińska

dh Julia Krauzewicz

dh Alicja Raczkowska

dh Maciej Krużewski

dh Dawid Turulski

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy.