7 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Lubawa odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy.
Pierwszą sesję Rady Gminy Lubawa nowej kadencji rozpoczął najstarszy wiekiem Radny Joachim Dutkiewicz.
Radni odebrali Zaświadczenia o wyborze od przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Agnieszki Miesikowskiej i złożyli ślubowanie.
 
Skład nowej Rady Gminy Lubawa
☑️Dombrowska Agnieszka
☑️Dutkiewicz Joachim
☑️Dybich Jolanta
☑️Golder Tomasz
☑️Guzowska Anna Helena
☑️Kowalkowski Jan
☑️Kruszewski Jacek Eugeniusz
☑️Laskowski Jan
☑️Palczewski Grzegorz
☑️Ratajczak Iwona
☑️Tomaszewski Mirosław Jerzy
☑️Trzeszewski Zbigniew
☑️Waśniewski Tomasz
☑️Zawadzki Bogdan
☑️Ziółkowski Marcin
Po ukonstytuowaniu się Rady Gminy Lubawa odbyło się zaprzysiężenie wybranego na kolejną kadencję Wójta – Tomasza Ewertowskiego. To moment, w którym Wójt złożył przysięgę, że będzie służył gminie, przestrzegał jej interesów i podejmował działania służące rozwojowi społeczności lokalnej.
Następnie Radni w głosowaniu tajnym wybrali prezydium Rady🗳
 
PREZYDIUM RADY GMINY LUBAWA - kadencja 2024-2029
✔️Jan Laskowski - Przewodniczący Rady Gminy
✔️Anna Guzowska - Wiceprzewodnicząca Rady
✔️Jan Kowalkowski - Wiceprzewodniczący Rady
 
Na zakończenie Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski odebrał z rąk Przewodniczącego Rady Jana Laskowskiego i Wiceprzewodniczącej Anny Guzowskiej oficjalne Potwierdzenie objęcia funkcji Wójta💐, a także pogratulował Radnym wyboru i zaprosił wszystkich do współpracy.🤝