Organizatorzy Gminnego Święta Rolniczego: Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie oraz Gmina Wiejska Lubawa serdecznie dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w organizację tegorocznych dożynek. Szczególne podziękowania kierujemy do: starostów dożynkowych: Joanny Zakrzewskiej oraz Krzysztofa Józefowicz, ks. bp seniora Andrzeja Suskiego, ks. dziekana Marcina Staniszewskiego, ks. proboszcza Krzysztofa Górskiego oraz wszystkich kapłanów obecnych na uroczystości. Dziękujemy delegacjom z wieńcami dożynkowymi, pocztom sztandarowym, uczestnikom konkursu Kuchnia Ziemi Lubawskiej, Kołom Gospodyń Wiejskich ze Szczepankowa, z Rożentala i Kazanic, Kołu Łowieckiemu „Ryś” w Lubawie, pani sołtys, radzie sołeckiej oraz mieszkańcom Rożentala,  Ochotniczym Strażom Pożarnym z Rożentala, Byszwałdu, Zielkowa, Pomierk i Wałdyk, Ochotniczej Straży Pożarnej z Kazanic, panu dyrektorowi i pracownikom Szkoły Podstawowej w Rożentalu, wystawcom, sponsorom oraz wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie tegorocznego święta plonów.

Szczególne podziękowania kierujemy także do pana Grzegorza Kierozalskiego, dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie. Tegoroczne Gminne Święto Rolnicze – Dożynki 2022 zostało zorganizowane przy znacznym udziale środków finansowych przyznanych przez KOWR.

Podziękowania 2