Ogłoszenia i komunikaty

Za nami pierwszy dzień warsztatów odbywających się w ramach "Wiosny z Kołami Gospodyń Wiejskich". Wydarzenie, organizowane przez Gminę Lubawa i Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa przy znacznym udziale finansowym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, skierowane jest do członkiń 12 kół gospodyń działających na terenie lubawskiej gminy. Artystyczną aktywność rozpoczęły zajęcia w Rakowicach z tworzenia makramy w postaci sznurkowych kwietników oraz zajęcia w Kazanicach gdzie panie wykonały ozdobne deski z wykorzystaniem techniki decupage 3D.

Przed nami kolejne spotkania w Prątnicy, Łążynie i Byszwałdzie oraz warsztaty szydełkowe, motania lalek, florystyczne i kulinarne.

 

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP

17 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, wójt Tomasz Ewertowski, który powitał wszystkich i podsumował stan realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wśród tematów rozmów znalazło się także ustalenie zasad finansowania Gminnych Ćwiczeń Pożarniczych, ustalenie terminów i miejsc organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP i seniorów oraz omówienie spraw bieżących. Uzgodniono wstępnie, że zawody drużyn młodzieżowych zostaną zorganizowane 21 maja w Szczepankowie, natomiast rywalizacja seniorów odbędzie się 18 czerwca. Miejsce do potwierdzenia.

Trwa przebudowa odcinka drogi gminnej Kazanice – Rodzone w miejscowości Kazanice. Z udziałem środków z Polskiego Ładu przebudowanych zostanie 750 metrów drogi do oczyszczalni ścieków. Prace prowadzi Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy. Wartość inwestycji 1 mln 820 tys. złotych, dofinasowanie 1 mln. 235 tys. złotych. Prace potrwają do 1 czerwca.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie informuje o publikacji nowego aktu prawnego:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu mającego na celu wykrycie zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) u drobiu i dzikich ptaków” na 2023 r.

Tekst aktu prawnego w załączniku.