Ogłoszenia i komunikaty

Ilustracja wprowadzająca
Działalność Gminy Lubawa została zauważona i doceniona na arenie wojewódzkiej oraz krajowej. Między innymi zostaliśmy docenieni przez samorząd województwa w zakresie działalności sportowej, ochrony środowiska i polityki społecznej.
W 2020 roku decyzją Rady Programowej i Organizatorów Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności „Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP”’ Gmina Lubawa otrzymała tytuł Samorząd 30-lecia PolskiejTransformacji. To wyjątkowa nagroda, której zadaniem jest podkreślenie sukcesów i dokonań tych samorządów, które przyczyniły się do rozwoju swoich regionów i poprawy jakości życia mieszkańców. Przyznana nagroda to potwierdzenie najwyższej jakości w działaniach samorządowych. Natomiast wójt Tomasz Ewertowski będąc w gronie 10 finalistów, został w 2017 r. laureatem konkursu „Wójt roku” zorganizowanego przez Telewizję Polską. Mocna pozycja gminy w regionie to wynik pozytywnych przemian społeczno-gospodarczych w środowisku lokalnym. To nasz wspólny sukces.

 

Grafika wprowadzenia

Jubileusz z okazji 30-lecia Gminy Lubawa - goście konferencji w kilku słowach o gminie.

 

Pani Bogusława Orzechowska - Senator RP

 

Pan Robert Gontarz - Poseł na Sejm RP

 

Pan Piotr Opaczewski - Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

 

Pan Grzegorz Kierozalski - Radny Sejmiku Województwa, dyrektor oddziału KOWR

 

Pan Tomasz Ostrowski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie

 

Grafika wprowadzająca

30 lat Gmina Lubawa funkcjonuje jako odrębna jednostka samorządu terytorialnego. To długi okres dla naszej wspólnoty samorządowej. Zmiany jakie zaszły w samorządzie, zakres przeprowadzonych inwestycji, rozwój gminy w różnych obszarach życia społecznego to tylko wycinek działalności samorządu, który został zaprezentowany w filmie. Zapraszamy do obejrzenia!

 

Grafika wprowadzająca

Zapraszamy Państwa na film, w którym zaprezentowane zostaną najważniejsze działania samorządu w zakresie inwestycji realizowanych w okresie ostatnich dwóch lat. Przedsięwzięcia obejmujące budowę i modernizację dróg, sieć wodno-kanalizacyjną oraz kompleksową modernizację oświetlenia, remonty i rozbudowa małej infrastruktury to przykłady rozwiązań służących poprawie jakości życia i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

 

W czwartek 19 stycznia odbyła się Konferencja Noworoczna z okazji Jubileuszu 30-lecia Gminy Lubawa. Spotkanie było okazją do podsumowania trzech dekad funkcjonowania Gminy Lubawa jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego.
Po mszy świętej w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sampławie dalsza część uroczystości odbyła się w restauracji Copernicus.
Wsród zaproszonych gości obecni byli m. in. senator Bogusława Orzechowska, posłowie Robert GontarzZbigniew Ziejewski, wojewoda Piotr Opaczewski, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski, przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego Marek Borkowski oraz wójtowie sąsiednich gmin.
Nie zabrakło także przedstawicieli wojewódzkich instytucji związanych z rolnictwem: radnego wojewódzkiego i dyrektora Warmińsko-Mazurskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie Grzegorza Kierozalskiego, dyrektora Warmińsko-Mazurskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie Leszka Potorskiego, zastępcy dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Małgorzaty Micińskiej-Wąsik.
W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele biznesu, służb mundurowych, duchowieństwa na czele z ks. dziekanem Marcinem Staniszewskim, reprezentanci ochotniczych straży pożarnych, klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, ludowych zespołów sportowych i kół łowieckich; radni, sołtysi oraz kadra kierownicza i pracownicy Urzędu Gminy Lubawa oraz jednostek podległych.
Rozwój gminy, dokonane w samorządzie zmiany, przykładowe inwestycje i działania realizowane w różnych dziedzinach życia społecznego w minionych latach zostały przedstawione w filmie.
Dodatkowo w krótkim filmie zaprezentowane zostały także najważniejsze działania samorządu w zakresie inwestycji w okresie ostatnich dwóch lat, kiedy ze względu na pandemię nie było możliwości organizowania spotkań.
Po projekcji filmów głos zabrał włodarz gminy, wójt Tomasz Ewertowski, dziękując wszystkim osobom, instytucjom i podmiotom za dobrą współpracę oraz zaangażowanie w kreowaniu rozwoju naszej samorządowej wspólnoty.
Głos zabrali także zaproszeni goście, podkreślając rolę i znaczenie Gminy Lubawa w regionie oraz dobrą współpracę w realizowaniu wielu zadań i przedsięwzięć.
Na zakończenie spotkania wójt Tomasz Ewertowski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Lubawa Janem Laskowskim wzniósł toast noworoczny symboliczną lampką szampana. Po części oficjalnej goście mieli okazję spróbować m.in. regionalnych potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczepankowa i Kazanic.
W programie konferencji nie zabrakło także części artystycznej w wykonaniu duetu w składzie Marina Nesvetova-Marciniak oraz Jarosław Sulej.